Design Mind Posthuman Era

Merve Aktaş

Koleksiyon, Tasarım Vakfı ve Harvard Business Review 9 Aralık Cuma günü iş dünyasının önde gelen isimlerini Koleksiyon Tarabya Kampüsünde ağırladı. Koleksiyon ve Tasarım Vakfı kurucusu mimar Faruk Malhan’ın açılış konuşmasını yaptığı davette kullanıcı dostu dijital servislerle tanınan, Accenture iş birliğiyle Fjord İstanbul ofisinin iş tasarım lideri Selim Aykut, Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan ve dünyanın öncü yazılım ve bilişim şirketlerinden Microsoft’un Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç davetlilerle bir araya geldi.

“Zeka analitik algı üzerine kuruludur, işin ve ürünün çıkmasını sağlar. Tasarım ise aklın bu analitik yapısının ötesindedir ve duygusal zeka ile ilişkilidir.” 

Koleksiyon’nun kurucusu mimar Faruk Malhan; 2013 yılından bu yana İstanbul ve Bodrum’da faaliyet gösteren Tasarım Vakfı çatısı altında tasarımın uluslararası boyutlarıyla ekonomilere, topluma ve üretim kültürüne kazandırılması misyonunu sürdürüyor. İş dünyasından çok sayıda değerli ismin katıldığı konferansına adını veren konuşmasında Faruk Malhan; tasarımcı düşüncenin yaratıcı ürün, hizmet ve deneyimlere kazandırdıkları, tasarımın insan ve doğa ile ilişkisi, bağlamın önemi ve plancı üslubun yerini alan tasarımcı düşünce üzerine görüşlerini dinleyicilerle paylaştı. Tasarımcı düşüncenin yapılan işi “ürün” odaklı olmaktan çıkarıp “değer” odaklı hale getirdiğine değinen Faruk Malhan konuşmasında bu yaklaşımın duygudaşlığı getirdiğinin, paylaşımlarla birlikte çoğalarak mutabakat sağlandığının ve güven oluşturarak değerler üretilmesine katkı sağladığının altını çizdi. Tasarımcının amacının mana, kavram ve algıları değiştirmek olması gerektiğine vurgu yaptı.

b81a2721

Selim Aykut

“Tasarımcı düşünce şu dört ana bileşeni içermelidir; empati, kullanıcı odaklı bakış, beraber yaratma ve birlikte çalışma. Aksi halde başarılı olamaz.”

Markaların pozitif çağrışımlar oluşturan, kusursuz diye adlandırabilecek kullanıcı deneyimleri yaratma hedeflerine yanıt veren servis tasarımı alanında büyük bir tecrübe ve başarıya sahip Fjord’un İstanbul ofisinin iş tasarım lideri Selim Aykut “Tasarım Yoluyla İşi Dönüştürmek” başlıklı konuşmasında 1900’lü yıllardan bugüne katlanarak büyüyen elektronik ve işlemci gücünün yarattığı “hızlı” dünyaya işletmeler olarak nasıl yaklaşmak gerektiği üzerine yaklaşımlarını paylaştı. Dünyanın içinden geçtiği bu kaçınılmaz dönüşüme karşı tasarım “iş”i  dönüştürme yolunda önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor ve her şeyin dijitalleşmesi, geçişken beklentiler ve çalışanların katılımcılığının da katkısıyla uzun vadede fayda sağlıyor. Tasarımcı düşüncenin bu yaklaşımı gerçekten benimseyebilen kurumlar tarafından farklılık, bireysellik ve değişim ilkelerine dayandırarak ölçülebilir bir başarı olması gerektiğinin altını çizdi.

b81a2924

Cavit Yantaç, Serdar Turan, Faruk Malhan 

“Tasarımcı düşüncenin yolu sadece ürüne ve hizmete odaklanmak yerine deneyimi de merkeze almaktan, modeller oluşturarak ilerlemekten ve hataya izin vermekten geçiyor.”

Harvard Business Review Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan ise “Harvard Business Review Gözünden Tasarım” başlıklı konuşmasında iş hayatında karşı karşıya gelinen sosyal ve kültürel sorunlara bugüne kadar alışılagelmiş yöntemlerle ve basit formüllerle çözülemeyeceğine değindi. İş dünyasında müşteriyi anlamanın zamanla daha zor bir hale gelmesi gibi birbiriyle ilişkili çok sayıda sorunun çözülebilmesi için doğrusal düşünce yaklaşımlardan uzaklaşılması gerektiğini ve birden fazla noktayı birbiriyle ilişkilendirerek doğrusal olmayan bir düşünce şeklinin benimsenmesi gerektiğini savundu. Kurumsal dünyada tasarım temelli yeni bir kültürün yeşermesiyle Harvard Business Review, kurumlara fikirlerini hayata geçirebilmeleri için deneyimlere odaklanmak, fikirleri somutlaştırabilmek ve hataya izin vermek gibi noktalara önem vermeleri gerektiğini önerdi. Tasarım odaklı bir iş hayatında aynı zamanda muğlaklık ve belirsizliklere de yer açılması gerektiğini ekledi.

“Eğitim sistemleri, sosyal çevrede genç kuşakları yetiştirme şekilleri, iş yerlerini dönüştürme biçimleri ancak yaratana ve üretene değer vererek fayda sağlayabilir.” 

Microsoft’un Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yandaç “Mutlu Çalışanlar İçin Ofisin Dönüşümü” başlıklı konuşmasının açılışını hem teknoloji sektörünün hem de Microsoft’un son 10 yıldaki dönüşüm süreciyle yaptı. Merkezine insanı alan tasarımcı düşüncenin çalışanınların mutlu bireyler olmalarına sağladığı katkının önemi, firmanın çalışanlarına kendilerini değerli hissettirmesi ve bu değişim sürecinde tüm strateji ve methodlarını dönüştürme hikayesine değindi. Tasarımcı düşüncenin tasarım, beraber çalışma ve yaratıcılığın tüm”sihirli” yollarından gezinerek geldiği sonuçlar üzerinden örneklendirdi. Nihayetinde asıl amacın yaratana ve üretene değer vermek olduğunu savundu.

Pin It

BU MAKALELER DE İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR